CONTACTE
931625080
EMPRESASERVEISL'ALUMINIFINESTRES I PORTESMÉS PRODUCTESACABATS :
Bicolor
ACABATS :
Textures
CARTES D'ACABATSACABATS :
Cartes de color
CONTACTE

Mostrar famílies

FINESTRES

FINESTRES

Característiques


Sistema: Renova PR RPT 70 HO canal 16

Secció de marc (mm): 70

Secció de fulla (mm): 38 Fulla Oculta

Màxima capacitat envidrament (mm): 28

Ruptura de Pont Tèrmic (mm): 28/37

Acabats


Lacat colors RAL

Lacat colors espacials

Lacat imitació fusta

Lacat fusta pols sobre pols

Anoditzat

Possibilitat bicolor

Aïllament Tèrmic


Mides

1230x1480

1480x2180

Descripció

Finestra 2 fulles

Balconera 2 fulles

Ug (W/m K) Vidre

1,1

1,1

Uw (W/m K) Finestra

1,5

1,4

Carpinteria apta per les zones A B C D i E del CTE.*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Transmitància tèrmica marc/fulla (Uh,m): 2,4 (W/m k)
Transmitància tèrmica nus central (Uh,m): 2,3 (W/m k)

Aïllament acústic


Rw (C;Ctr) Vidre dB

30 (-1;-2)

33 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

33 (-1;-3)

34 (-1;-3)

Rw (C;Ctr) Vidre dB

36 (-1;-2)

39 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

36 (-1;-3)

37 (-1;-3)

Resultats obtinguts segons norma UNE-EN 14531-1:2006.

Resultats obtinguts en banc d'assaigs


Permeabilitat a l'aire (UNE-EN1026:2000):

Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua (UNE-EN1027:2000):

Classe 9A

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN1221:2000):

Classe C5

Descarregues